تماس با ما

نشانی هیئت بولینگ و بیلیارد استان فارس:

شیراز / مجموعه ورزشی حافظیه / جنب درب اصلی زمین چمن

تلفکس : 32263449 - 071نام :*  
تلفن :
پست الکترونیکی :
پیام :*