دانلود
عنوان دانلود فایل
1 حق الزحمه مربیان رشته های بیلیاردی دانلود فایل
2 جدول شهریه کلاس های آموزشی فدراسیون بولینگ و بیلیارد و بولس دانلود فایل
3 آئین نامه صدور و تمدید مجوز باشگاه ورزشی بولینگ دانلود فایل
4 آئین نامه صدور و تمدید مجوز باشگاه ورزشی بیلیارد دانلود فایل
5 آیین نامه ساماندهی باشگاههای بیلیارد دانلود فایل
6 قوانین جهانی پاکت بیلیارد دانلود فایل